CAP A UN NOU MODEL

Seguint la línia marcada pels ​Centres de la xarxa Jesuïta d’Espanya, el col.legi està immers en un procés de transformació per a la búsqueda d’UN NOU MODEL D’ENSENYANÇA- APRENENTATGE. ​​S’estan introduint alguns canvis en la nostra manera d’ensenyar i avaluar. Significa també introduir canvis en la nostra forma de programar i implica augmentar la dosi d’activitats “autèntiques”, és a dir, d’activitats amb un clar referent a la vida quotidiana i a més a més, ​en sintonia amb la ​Pedagogia Ignaciana, amb el nostre Caràcter Propi.

És per tant, que vegem necessari introduir ​alguns canvis però que, hauran de ser progressius i pausats:

● Ampliar els espais d’aprenentatge: aules multitasca, vertaders espais d’aprenentatge.
● Incorporació de les TICs a l’aula: Chromebooks, Tabletes i altres dispositius.
● Programes d’aprenentatge més significatiu. Mate+, Lengua+
● Model Plurilingüe.
● Augment d’activitats autèntiques, projectes,…
● Metodologia eclèctica.

“Hem de repensar i posar en pràctica un nou model d’ensenyança-aprenentatge i pensem que aquest model permetrà un canvi de paradigma, on els alumnes podran construir i ser protagonistes del seu propi aprenentatge: SABRAN (Coneixement i conceptes), SABRAN FER (Procediments i Habilitats) i SABRAN SER (Actituds)”. 

“En els nostres centres no perdem mai de vista el sentit i objectiu últim Ignacià, “ participar en la formació d’homes i dones per als altres i amb els altres, mitjançant una formació integral de persones ​competents, conscients, compassives i compromeses”​​.

 

 

2018-02-09T11:18:20+00:00